اتوماسیون شهر بازی کلیک

7,500,000 تومان 7,000,000 تومان

قلب تپنده يک شهربازی، سيستم كنترل کمیت و کیفیت فروش شهربازی مي باشد. مديريت آسان مجموعه و كنترل ميزان درآمد حاصل از آن از يک سو و ترغيب مشتريان به استفاده بيشتر از دستگاه های بازی از سوی ديگر، دغدغه هميشگی مالكين شهربازی بوده است. با استفاده از سيستم اتوماسيون شهربازی، ديگر نيازی نيست كه مشتری تعداد زيادی سكه را در جيب های خود حمل كند و يا زمان زيادی را در صف های طولانی گيشه ها، جهت خريد بليط صرف نمايد.

نرم افزار اتوماسیون « کلیک » سیستم نوین مدیریت مراکز سرگرمی و تفریحی بوده و به منظور مدیریت هر نوع امکانات سرگرمی و تفریحی طراحی شده است.
در این نرم افزار، تمرکز بر افزایش درآمد مرکز تفریحی، از طریق سیستمهای پرداخت متنوع، بسته های متنوع فروش و گزینه های مشتری مدار انجام می پذیرد.
در پیاده سازی اتوماسیون « کلیک » از تجربیات نرم افزارهای رده اول دنیا نظیر (Intercard،SACOA ،Embed) استفاده شده و راهکارهای بهینه ای که در آن نرم افزارها گنجانده شده را با توجه به نیاز کشور بومی سازی و در اتوماسیون « کلیک » پیاده سازی گردیده است. این موضوع موجب فراهم آمدن ویژگیهای با معنی و عملکردهایی تایید شده در دنیای واقعی در اتوماسیون « کلیک » شده است.

ویژگی های کلی نرم افزار مدیریت شهربازی کلیک

  • پشتیبانی از RFID کارت
  • مدیریت صندوق فروش و صندوق فروش جوایز
  • مدیریت صندوق بوفه
  • مدیریت بازی های زمانی از قبیل خانه کودک ، واقیت مجازی و …
  • تعریف کاربران به صورت نا محدود با سطوح دسترسی تعریف شده
  • مدیریت انبار
  • مدیریت کپن های تخفیف
  • گزارش گیری لحظه ای به صورت کامل
  • سیستم تعمیر و نگهداری
  • تعریف کارت های تخفیف


محصولات مشابه